Previous
Next

Une Gruaja

Shoqata “Unë, Gruaja” kontribuon në fuqizimin e grave dhe të rinjve në rajonin Pogradec – Korçë përmes shërbimeve dhe mbështetjes të koordinuar psikologjike dhe ligjore, avokacisë, ndërgjegjësimit publik, angazhimit qytetar dhe mbrojtjes së mjedisit.
Shoqata “Unë Gruaja” nëpërmjet mbështetjes psiko-emocionale dhe ligjore falas  synon reduktimin  e dhunës në familje, arritjen e barazisë gjinore si dhe fuqizimin  e grave dhe vajzave.
“Unë, Gruaja” ofron falas:

  • Mbështetje emocionale për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje
  • Mbështetje psikologjike për gra dhe vajza viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore
  • Konsulencë juridike dhe përfaqësim ligjor
  • Informacion rreth dhunës në familje, ligjeve dhe institucionet që ju mbështesin

Nëse je  Viktimë e Dhunës në Familje Kërko Ndihmë?!
Raporto/Shpëto
08322 2140 / 0676470005

Më të rejat nga "Unë, Gruaja"