“Ky BLOG në faqen e internetit www.unegruaja.org është krijuar dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të donatorëve të ndryshëm. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e shoqatës “Unë, Gruaja”, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve”

Shoqata “Unë, Gruaja” po zbaton në Pogradec projektin: “Bëhu nxitës i ndryshimit – Kontribuo në
parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm”.

Projekti po zbatohet me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Ai ka për qëllim ndërgjegjësimin dhe promovimin e aktivizmit të të rinjve, aktorëve lokale dhe komunitetit për të parandaluar dhe sfiduar fenomenet e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Ese - Të sfidojmë sjelljet e dhunshme dhe ekstremiste

Nxitësit e debatit - Gjimnazi “Muharrem Çollaku”, Pogradec ”

Prezantime

Pikture

Video

Nxenesit e Debatit – Gjimnazi “14 Engjejt”

Siguria ne internet,nga Sara Shpati

Keshilla per sigurine ne internet

Siguria ne internet, nga Amarda Hymetllari

Siguria ne internet,Vikena Hoxhallari

Siguria ne internet,Armand Veshollari

Nxitësit e debatit - Gjimnazi “Gjergj Pekmezi” në Pogradec ”​

Prezantime

Pikture

Video

Nga shkolla e mesme “Qemal Bazelli Çërravë”

Masat per Covid-19

Se bashku mund te ja dalim.

Jo dhunës, radikalizmit dhe ekstremizmit

Projekti “Terrorizmi i Dhunshëm parandalohet kur të gjithë bëhemi bashkë”, mbështetet nga Terre Des Homme”, me fonde të Bashkimit Evropian dhe implementohet nga shoqata “Unë, Gruaja”, Pogradec. Ky project synon parandalimin e radikalizmit, ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet rritjes së kapaciteteve dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese të nxënësve në shkollat e mesme “14 Engjejt”, Buçimas, dhe “Gjergj Pekmezi” e “Muharrem Çollaku” Pogradec, me përfshirjen edhe të mësuesve, prindërve dhe komunitetit të gjerë.

Të gjithë së bashku për tolerancë dhe paqe

Fletëpalosje sensibilizuese

Klubet e Debatit

Video

Foto

Ese