Prokuroria e Rrethit Pogradec

Prokuroria e Rrethit Pogradec merr përsipër:

  1. të sigurojë një analizë të çështjeve ligjore të paraqitura;
  2. të përcaktojë hapat e nevojshëm për përgatitjen dhe ndjekjen efikase të rastit;
  3. të marrë pjesë në përpjekjen e përbashkët dhe të ndihmojë me zgjidhjen e çështjeve që ngrihen;
  4. të jetë e gatshme 24 orë në ditë për 7 ditët e javës për ndërhyrjen në rastet e shkeljes së urdhrave të mbrojtjes ose të rasteve të tjera më serioze të dhunës;
  5. të ndihmojë viktimat me prezantimin e akuzave penale për dhunën në familje;
  6. të informojë viktimat për mënyrën e depozitimit të akuzave penale për dokumentacionin që nevojitet, si dhe për veprimet që ata/o duhet të kryejnë që në vijim.

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram