Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec

Shoqata “Unë, Gruaja” Pogradec merr përsipër:

  1. të ofrojë shërbime këshillimi dhe mbështetje psiko-sociale falas për vajzat/gratë që pësojnë dhunë në familje;
  2. t’u përgjigjet me prioritet telefonatave që denoncojnë një incident dhune dhe të bëjë menjëherë referimin e këtyre rasteve tek anëtarët e Mekanizimit të Referimit;
  3. të koordinohet me Koordinatoren Vendore përsa i takon organizimit të aktiviteteve të përbashkëta që kanë në fokus vajzën/gruan dhe dhunën me bazë gjinore në marrëdhëniet familjare.
  4. të mbështesë antarët e Mekanizmit të Referimit për fuqizimin e kapaciteteve të tyre profesionale, për të reaguar në mënyrë të koordinuar
  5. të iniciojë koordinimin e fushatave ndërgjegjësuese (sidomos të fushatës ndërkombëtare të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave e dhunës në familje), si dhe të nxitë përfshirjen e sa më shumë të rinjve, djemve dhe burrave në këto aktivitete ndërgjegjësuese.

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram