Kënde Informuese për Ndihmën Juridike Falas në Pogradec

Vullnetarët e Ligjit pas trajnimeve nga Shoqata “Unë, Gruaja” vazhduan punën e tyre në këndet e informimit, me qëllim ndërgjegjësimin e komunitetit mbi ligjin në kudër të projektit “Ligji është jetë- Mbrojeni jetën tuaj!”. Këndet e informimit për 6 muaj (dhjetor 2020 – maj 2021) do të jenë pranë qytetarëve të: Pogradecit, Korçës dhe në Njësitë Administrative Dardhas, Buçimas, Çërravë, Udënisht, Proptisht, Velçan, Trebinjë.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Ligji është jetë- Mbrojeni jetën tuaj!” i cili po zbatohet nga Shoqata “Unë, Gruaja” në Korçë dhe Pogradec me mbështetin e UNDP Albania dhe fonde të Agjensisë Austriake për Zhvillim.

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram