Personat e kontaktit apo mbështetësit Door to Door (DtoD) janë gra e vajza aktive, të cilat lehtësojnë punën e shoqatës “Unë, Gruaja” në Pogradec dhe çdo Njësi Administrative lidhur me takimet që realizohen në shkolla, me mësuesit, psikologët, infermierët, mjekët e zonës, në fshatra, Specialistët e Policimit në Komunitet, etj.

Personat e kontaktit të “Unë, Gruaja” në zonat rurale:

  • organizojnë takime ndërgjegjësuese me komunitetet në zonat rurale.
  • kryejnë takime derë më derë
  • shpërndajnë informacion rreth shërbimeve që u ofrohen viktimave e dhunës në familje
  • identifikojnë raste të grave e vajzave që përjetojnë dhunë në familje
  • referojnë raste viktima të dhunës në familje pranë UG
  • rrisin ndërgjegjësimin e tyre për fenomenin e dhunës dhe parandalimin e saj
  • shpërndajnë njohuri mbi Ligjin, nevojën dhe detyrimin për të denoncuar rastet e dhunës.