Dite Mjedisore

Projekti:

Dita Mjedisore

Data:

Një nga 4 shtyllat e strategjisë së Shoqatës “Unë, Gruaja” është edhe Mjedisi. UG ndër vite ka qenë tepër aktive për t’iu bashkuar ditëve mjedisore me aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese. Qëllimi i këtyre datave kalendarike mjedisore është të nxisë aktivitete dhe aksione për të arritur ndryshime pozitive në mbrojtjen e mjedisit. Këto ditë zakonisht përcjellin një tematikë të caktuar, si: kujdesi për tokën dhe ujin, mbrojtja e shtresës së ozonit, ndryshimet klimatike dhe zhvillimi i qëndrueshëm duke pasur gjithnjë në fokus ruajtjen e shëndetit human.

Disa datat mjedisore nga aktivitete e shoqatës “Unë, Gruaja”:

  • 22 prill- Dita e Tokës
  • 22 Maj- Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik
  • 5 qershor- Dita Botërore e Mjedisit
  • 22 shtator- Dita pa Makina

24 tetor- Dita Ndërkombëtare e Veprimeve për Klimën

Java e parë e nëntorit– Java Kombëtare e Ujit

Java e fundit e nëntorit– Java Evropiane për Reduktimin e Mbetjeve

5 dhjetor- Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram