Dinamika e përfaqësimit

Modelet e votimit

Organizatat islamike pjesëmarrëse posedojnë një aftësi të jashtëzakonshme për të “ndikuar globalisht” dhe për t’u konsideruar si zëdhënës për komunitetet myslimane evropiane. Dinamika është padyshim shqetësuese në disa nivele. Megjithatë, ndoshta disa indikacione se organizatat islamike pjesëmarrëse, pavarësisht nga pretendimet e tyre, kanë vetëm ndikim të kufizuar brenda bashkësive muslimane evropiane, vijnë nga dy modele politike të dëshmuara në të gjithë Evropën. E para ka të bëjë me partitë muslimane. Gjatë 20 viteve të fundit ka pasur përpjekje të ndryshme në disa vende evropiane për të krijuar partitë politike që, ndonëse në mënyra shumë të ndryshme nga njëri-tjetri, u përpoqën të paraqiteshin veten si “parti muslimane” dhe të merrnin votat e popullatës muslimane në nivel lokal ose kombëtar të zgjedhjeve. Të gjitha këto përpjekje kanë qenë pak më shumë sesa përpjekjet e improvizuara dhe të organizuara keq të individëve të izoluar apo grupimeve të vogla të cilat, pa asnjë përjashtim, kanë dështuar plotësisht për të arritur ndonjë sukses dhe në shumë raste janë shpërbërë pas disa vitesh.

Vlen të përmendet se organizatat islamike pjesëmarrëse nuk janë përfshirë në asnjë nga këto përpjekje. Mund të argumentohet se organizatat islamike pjesëmarrëse, pavarësisht pretendimeve të tyre publike, e dinë plotësisht se edhe ata nuk do të arrijnë të marrin mbështetje të gjerë dhe të shohin krijimin e partisë së tyre politike si një kurth për blofin e tyre. Një fiasko zgjedhore, në fakt, do të siguronte dëshminë e mungesës së tërheqjes së vërtetë në komunitet, duke dëmtuar rëndë ofertën e tyre të përfaqësimit me elitat evropiane. Kuptimi i plotë se formimi i partisë së tyre do të ishte i parakohshëm dhe do të zbulonte pretendimet e tyre, organizatat islamike pjesëmarrëse kanë zgjedhur që të punojnë brenda strukturave ekzistuese politike, që ndikojnë drejtpërdrejtë dhe në mënyrë indirekte në partitë e themeluara politike.

Një tjetër fenomen që potencialisht nënvizon ndikimin e kufizuar politik të organizatave islamike pjesëmarrëse muslimane evropiane është mungesa e islamistëve në mesin e anëtarëve muslimanë evropianë të parlamentit. Në shumicën e vendeve evropiane, në fakt, numri i vogël, por gjithnjë e më i madh i politikanëve me prejardhje muslimane, ka fituar vende në parlamentet kombëtare. Është e dukshme që në të gjithë kontinentin, pothuajse asnjë prej tyre nuk është i lidhur me organizatat pjesëmarrëse islamike ose mund të konsiderohet edhe ideologjikisht pranë Islamizmit. Disa prej tyre kanë bërë anti-islamizëm betejën e tyre kryesore personale dhe politike (për shembull, me ish-deputetin Danez Naser Khader dhe ish-deputetin italian Souad Sbai), por shumë të tjerë në mënyrë të ngjashme mund të konsiderohen të huaj për ideologjinë islamike. Ndonëse është e vërtetë që këta politikanë mund të mbështeten në shumë vota që vijnë nga jo-muslimanët, mungesa e parlamentarëve islamikë të zgjedhur në Evropë është ndoshta një shenjë tjetër që pretendimi i organizatave islamike pjesëmarrëse për udhëheqje është shumë i madh.

Megjithatë, nëse është ende e paqartë nëse organizatat islamike pjesëmarrëse mund të drejtojnë votën muslimane drejt një kandidati të zgjedhur prej tyre, ajo që është e padiskutueshme është se ata mund të dëmtojnë rëndë qëndrimin në komunitetin e politikanëve dhe figurave të tjera publike duke i akuzuar ata për ndjenja anti – muslimane dhe, në mënyrë më specifike, të islamofobisë. Në fakt, nuk është e pazakontë që organizatat islamike pjesëmarrëse të akuzojnë jo vetëm ata që kanë pikëpamje raciste ose ata që kritikojnë islamin e racizmit dhe islamofobisë, por edhe ata që kritikojnë organizatat islamike pjesëmarrëse ose refuzojnë të punojnë me ta. Falë makinës së tyre të propagandës, organizatat islamike pjesëmarrëse janë të afta të përhapin këto akuza përtej rrethit të kufizuar të bashkëpunëtorëve të tyre, duke i kthyer ato në thashetheme me qarkullim më të gjerë. Megjithëse organizatat islamiste pjesëmarrëse mund të mos jenë në gjendje t’i drejtojnë votuesit muslimanë drejt një kandidati apo një partie, është e diskutueshme që ata janë në gjendje të prishin reputacionin e politikanëve që i kundërshtojnë ato, pavarësisht nga vërtetësia e akuzave dhe si pasojë dëmtojnë rëndë shanset për të fituar vota brenda bashkësisë muslimane.
Popullariteti i ideve

Ndërkohë që qasjet dhe format e votimit të qeverisjes, janë pavarësisht nga gabimet e tyre të mëdha, standarde disi objektive për të vlerësuar popullaritetin dhe ndikimin e organizatave evropiane muslimane, standartii tretë – popullariteti i ideve, është kryesisht i paprekshëm. Siç shihet, shumë pak muslimanë evropianë janë të përfshirë në mënyrë aktive në organizatat muslimane. Por një mënyrë për të vlerësuar potencialisht se në cilën pjesë të kurbës së vazhdueshmërisë mund të vendosen është, të bazosh një vlerësim të tillë thjesht në pikëpamjet e tyre. Në thelb, a ndikojnë disa organizata muslimane përtej bazës së anëtarësisë së tyre, potencialisht duke i përhapur pikëpamjet e tyre në sajë të përpjekjeve efektive të shtrirjes dhe shpërndarjes?

Rasti që padyshim na vjen në mendje është, edhe një herë, ajo e organizatave islamike pjesëmarrëse, të cilat kanë pasur sukses të jashtëzakonshëm në ushtrimin e pushtetit të tyre ndaj komuniteteve myslimane jo përmes anëtarësimit të drejtpërdrejtë, i cili në përgjithësi është mjaft i kufizuar, por përmes një hegjemonie kulturore të përhapur. Jo të gjithë pjesëmarrësit e konferencave të organizatave pjesëmarrëse islamike do të përqafojnë pikëpamjet e tyre, por disa do ta bëjnë. Dhe nuk ka asnjë lëvizje tjetër muslimane që ka mjetet për të organizuar ngjarje edhe në distancë në të njënjtën shkallë si organizatat islamike pjesëmarrëse. Nëse një musliman i ri ose një i kthyer i mundshëm ka për qëllim të njohë më shumë për Islamin, ai / ajo ka më shumë gjasa të ketë qasje të lehtë në botimet e Vëllazërisë sesa në ato të ndonjë grupi tjetër islam. Derisa anëtarësimi i tyre ka mbetur mjaft i vogël, organizatat islamike pjesëmarrëse kanë treguar një aftësi të madhe për të monopolizuar ligjërimin islamik, duke e bërë interpretimin e tyre të Islamit ndoshta jo të zakonshëm, por të paktën më të shumë në dispozicion dhe duke vënë vulën e tyre ideologjike në çdo çështje që lidhet me Islamin, qofshin ato rreptësisht fetare ose më shumë politike. Konceptet dhe pozicionet e paraqitura nga organizatat pjesëmarrëse islamike janë pranuar, shpesh pothuajse në mënyrë të pandërgjegjshme, nga segmente të mëdha të popullsive muslimane evropiane, pavarësisht nga pikëpamjet e tyre fetare dhe politike.

Kjo dinamikë është disi e dukshme në anketat e ndryshme të kryera në të gjithë Evropën. Nëse është e vërtetë se vetëm një pakicë është e përfshirë aktivisht në organizata islamike ose fetare konservatore (siç shihet, 10-15%), një numër shumë më i madh përqafojnë idetë që janë tipike për pjesën djathtas kurbës së vazhdueshmërisë. Dhe thuhet se përqindjet e muslimanëve të rinj evropianë që përqafojnë pikëpamjet e tilla kanë tendencë të jenë më të larta se ato të muslimanëve të moshuar evropianë. Sipas një sondazhi të kryer mes myslimanëve britanikë në vitin 2007, për shembull, 36% e 16-24 vjeçarëve besojnë se nëse një mysliman konverton në një fe tjetër, ai duhet të dënohet me vdekje, krahasuar me 19% të personave mbi 55 vjeç . Për më tepër, 37% e të rinjve 16 deri në 24 vjeç preferojnë legjislacionin britanik të ligjvënësve në krahasim me 17% të 55 vjeçarëve dhe 74% të 16-24 vjeçarëve preferojnë që gratë muslimane të zgjedhin të veshin velin, krahasuar me vetëm 28% e mbi-55s.

Është dukshëm jashtëzakonisht e vështirë, nëse jo e pamundur, të krijojmë një lidhje të drejtpërdrejtë midis punës së organizatave të ndryshme islamike ose konservatore dhe rritjes së popullaritetit të këtyre pikëpamjeve. Nuk është e pazakontë për individët të cilët besojnë se Sheriati është burimi më i mirë i ligjit ose që velloja duhet të vishet nga të gjitha gratë, në të njëjtën kohë, të jetojnë një mënyrë jetese jo-islame. Por është një fakt i rëndësishëm që edhe këta individë, duke mos përqafuar bollëkun e plotë të besimeve islame, kanë absorbuar pjesë të saj.

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram