Fakte mbi terrorizmin

• Terrorizmi lidhet negativisht me rritjen ekonomike në Europë. 28 vendet anëtare të BE-së kanë humbur rreth 180 miliardë euro në terma të GDP-së për shkak të terrorizmit midis viteve 2004 dhe 2016.
• Mbretëria e Bashkuar (43.7 miliardë euro) dhe Franca (43 miliardë euro) ishin vendet që pësuan humbjet më të larta ekonomike në terma të GDP-së për shkak të terrorizmit. Kjo u pasua nga Spanja (40.8 miliardë euro) dhe më pas nga Gjermania (rreth 19.2 miliardë euro).
• Mbulimi i gjerë i sulmeve terroriste nëpërmjet kanaleve të shumta mediatike dhe sociale ka çuar në një rritje eksponenciale të dëshmitarëve okularë të sulmeve terroriste. Kjo do të thotë që edhe ata që nuk përfshihen direkt në sulme mund të preken psikologjikisht.
• Ndikimet psikologjike të të qenit dëshmitar i sulmeve terroriste mund të bëjnë që njerëzit dhe kompanitë të ndryshojnë sjelljet e tyre, gjë që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomitë e vendeve të BE-së. Për shembull, qytetarët e BE-së ka gjasa të konsumojnë më shumë dhe të kursejnë më pak, duke çuar kështu në një rritje të konsumit. Megjithatë, ka gjithashtu gjasa të ketë një rënie në kursimet dhe normat e investimeve nga kompanitë.
• Pavarësisht humbjeve ekonomike në terma GDP-je, zakonet e blerjes së konsumatorit mbetën relativisht të qëndrueshme në të gjithë BE-në dhe ndonjëherë janë rritur edhe pas një sulmi terrorist. Nuk ka gjithashtu asnjë ndryshim të rëndësishëm në pjesën e shpenzimeve të qeverisë nga vendet anëtare të BE-së në krahasim me GDP-në e tyre në dritën e terrorizmit.
• Efektet negative në rritjen ekonomike të BE-së pas terrorizmit kanë tendencë të jenë afatshkurtra dhe zbatohen vetëm brenda vitit të incidentit terrorist. Për shembull, sektori i turizmit, pavarësisht se ka marrë fillimisht një goditje të konsiderueshme ekonomike, duket se kthehet në normalitet brenda një deri tre muajve pas një sulmi terrorist.
• Kostot e kapitalit njerëzor dhe fizik të terrorizmit në BE u vlerësuan të ishin 5.6 miliardë euro shtesë midis viteve 2004 dhe 2016. Këto përfshijnë kostot e

Shperndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram